AlgemeenDepot bezoekenGeen categorieLedenPartner aanbiedingenPers

Antwoord Directie over Afromen

20 mei 2015

Beste Maurice,

Dank voor jouw mail. Als eerste wil ik opmerken dat ik wel verbaasd ben over jouw mail, aangezien deze onderwerpen in geen enkel overleg eerder naar voren zijn gekomen en dat wij deze discussie nog niet eerder op een depot gehoord hebben.

In antwoord op jouw vragen volgen hieronder de antwoorden:

1)     Bol.com pakjes: wij zullen eerst analyseren in welke gevallen er daadwerkelijk van de route moet worden afgeweken om voor 15.00 uur bij een Albert Heijn te zijn. Aan de hand van deze analyse zullen wij bekijken in welke gevallen een aanpassing van de vergoeding reëel is.

2)     Afroomstops: Wij stellen voor dat indien Subcontractors probleem ervaren met afroomstops, zich melden bij het lokale management. Dan zal op basis van de ligging van de retailer (bereikbaarheid met de auto) en eventuele wachttijd worden vastgesteld of een aanvullende vergoeding reëel is. Dit zal dan gelden totdat de referentieweken ook afroomstops bevatten en daarmee ook in de data van het tariefmodel zitten. Op dat moment zitten deze stops, inclusief de tijd, namelijk automatisch in het tarief voor de route

Ten aanzien van jouw opmerking dat de afgesproken Postkantoren stop niet zou worden uitbetaald moet ik opmerken dat dit niet juist is. Deze stop is inderdaad niet te zien op het activiteitenrapport maar wordt wel degelijk meegenomen in de betaling. Het betreft een lastige berekening die zover mij bekend al eerder aan SubcoPartners is toegelicht. Uiteraard kunnen wij dat nogmaals toelichten, maar feit is dat de stop wel degelijk wordt betaald.

Met vriendelijke groet,

Siriusdreef 42-60  2132 WT Hoofddorp
Postbus 3090  2130 KB Hoofddorp
Nederland
www.postnlpakketten.nl

 

6 mei 2015

Geachte Directie PostNL,

We hebben in 2013 al besproken met de toenmalige afvaardiging van PostNL Pakketten, dat ‘nieuwe producten’ in overleg met SubcoPartners zouden worden geïmplementeerd. Dit is niet gebeurd bij de implementatie van de ‘afroom pakketten’, noch bij de ‘bol.com/AH pakketten’.
________________________________________
De ‘centrale depotraad’ van SubcoPartners heeft de afgelopen tijd de implementatie en de impact voor onze leden geanalyseerd. Hierop concluderen wij gemeenschappelijk dat wij deze dienst niet uit kunnen voeren én niet willen uitvoeren voor het door PostNL gedicteerde tarief. Wij gaan er hiermee op achteruit.
 ________________________________________
Tel daarbij nog op de door PostNL beloofde en niet nagekomen betaling van de extra Postkantoor stop (volgens het tussen-akkoord van dec. 2013) en dat PostNL rekent met data uit het verleden (toen deze diensten niet bestonden) én ook nog een percentage groei meerekent.
________________________________________
Om deze hierboven genoemde redenen eisen wij namens onze leden een extra vergoeding van €25,- per dag/per wijk/per servicepunt voor deze extra diensten. Deze vergoeding dient in te gaan per 1 juni 2015. Wij gaan ervan uit dat we voor 1 juni overeenstemming hebben met PostNL over deze kwestie, mocht dit niet het geval zijn, zijn wij voornemens advies te geven deze dienst(en) per ‘een aan u nader mee te delen datum’ niet meer voor u uit te voeren.
 ________________________________________
Hoogachtend,
SubcoPartners

Gerelateerde artikelen

Check ook
Close
Back to top button