all of the in length evolution often is the components involved with who sells the best swiss replica watches.

rolex replica watches placed control in the furniture altar.

only the best materials used to make perfect fake richard mille.
AlgemeenDepot bezoekenGeen categorieLedenPartner aanbiedingenPers

Beleidsplan 2.0

Beste Subcontractors & PostNL,

 

De afgelopen maanden hebben ons weer het een en ander duidelijk gemaakt;

 

I.                  PostNL wenst niet of nauwelijks te onderhandelen met collectieven.

II.                PostNL wenst de voorwaarden te bepalen voor die onderhandelingen.

III.               PostNL wenst te bepalen met wie zij onderhandelt.

 

Verdere professionalisering is noodzakelijk.  SubcoPartners is tot op heden een controle instantie geweest als PostNL zich niet aan afspraken hield. Teveel van door PostNL genoemde ‘incidenten’ zijn waargenomen. Op het moment dat incidenten structureel worden, ontstaat een vertrouwens probleem. Dit vertrouwens probleem bestaat nu door de hele organisatie; PostNL – SubcoPartners – Subcontractors. Al zou PostNL gouden bergen beloven – de Subcontractors geloven het niet meer.

 

 

 

 1. Missie SubcoPartners
 2. Staking 2013 & 2015
 3. Te voeren Rechtszaken
 4. Fondsenwerving
 5. Verwerven Stakingsrecht
 6. De problemen naar de toekomst
 7. Stappenplan tot nu toe (verleden)
 8. Stappenplan naar de toekomst toe
 9. Problemen ZZP
 10. Problemen loondienst
 11. Problemen Sub-Sub
 12. Problemen ZMZ
 13. Problemen VOF
 14. Problemen ZMP
 15. Organisatie & Structuur

 

 

1) Missie SubcoPartners

 

SubcoPartners heeft zich tot doel gesteld ALLE subcontractors te vertegenwoordigen.

Dit ongeacht in wat voor constructie u werkzaam bent voor PostNL, ZZP, Sub-Sub, ZMZ, ZMP.

De kracht van de subcontractors ligt ALLEEN in het collectief – De kracht van PostNL ligt in de verdeel & heers politiek.

Het doel is niet PostNL kapot te maken – Het doel is tot goede afspraken te komen die zowel in het voordeel zijn voor de subcontractors als PostNL, niet alleen in het voordeel van PostNL. Afspraken dienen ook nagekomen te worden door PostNL.

In de huidige situatie en nog erger in het verleden, plukte PostNL de vruchten van onze verliezen. Eenieder van ons is zijn/haar onderneming toch begonnen om winst te maken?

 

Een streep onder het verleden is pas te maken nadat PostNL afspraken begint na te komen voor iedereen én als iedereen zijn recht heeft gehaald naar het verleden toe.

 

Nu NIWO, Eurovergunning, BGV-cao, 10% meer omzet belofte PostNL. Subcontractors, wakker worden. Dit totaalplaatje gaat jullie geld kosten i.p.v. opleveren. Zie ook punt 6.

 

 

2) Stakingen

 

2013

Was een wilde staking zonder vooropgezet plan en zonder doel, het was een staking tegen het onrecht. Hierna zijn in eerste instantie afspraken gemaakt door de amateurs van de subcontractors en de professionals van PostNL. Deze afspraken zijn door PostNL gebruikt en toegepast hoe het PostNL het beste uitkwam. Er zijn ook goede zaken uit naar voren gekomen, maar alleen door de kracht van SubcoPartners in het vervolgtraject.

 

2015

Is ontstaan door een aantal factoren;

– PostNL had beloofd in maart 2015 met een plan van aanpak te komen, alternatieven voor het NIWO probleem, men kwam met niets.

– De belofte van FNV; Alles of niets, een oplossing voor iedereen.

– De belofte van FNV; Actie onder officiële vlag van FNV.

– Onduidelijke communicatie door het FNV —- onrust.

– FNV had geen ‘mandaat’ om zover door te onderhandelen.

– Het afwijzen van het ‘onderhandelingsakkoord’ door de subcontractors.

– Het eenzijdig doorvoeren van het ‘onderhandelingsakkoord’ door PostNL.

 

2015

Is vervolgens gedeeltelijk georganiseerd en gedeeltelijk ongeorganiseerd verlopen;

– SubcoPartners heeft met PostNL gesproken over een duurzaam bezorgmodel (goed voor subs EN goed voor PostNL), welk ook een oplossing zou bieden voor het grote NIWO probleem. Welk niet alleen een probleem v/d subcontractors dreigt te worden, maar ook voor de continuïteit van PostNL.

– PostNL kwam diverse afspraken niet na en weigerde de broodnodige aanpassingen te maken. Hun opstelling; Subcontractors zijn ondernemers en als ze geen NIWO hebben, gaan ze eruit.

– Hierna zijn er een aantal gesprekken met het FNV gevoerd omdat de enige andere optie actievoeren zou zijn voor SubcoPartners.

– De voorbereidingen voor deze staking werd initieel gestart door FNV, aan de hand van een eisenpakket opgesteld samen met 300 subcontractors.

– PostNL, FNV en een afvaardiging v/d subcontractors zijn vervolgens gaan onderhandelen over dit ‘eisenpakket’.

– PostNL en FNV kwamen vervolgens met een ‘akkoord’ welk geen eer aandeed aan het eisenpakket

– In de week voor de staking zijn er diverse emails verstuurd naar PostNL, ook aan Herna Verhagen, bestuursvoorzitter PostNL en een lid van de raad van bestuur, Agnes Jongerius.

– De staking van dinsdag en woensdag werd gesteund vanuit SubcoPartners.

– De blokkades werden niet gesteund door SubcoPartners.

– SubcoPartners heeft als vereniging bepaalde regels en verplichtingen waar aan gehouden moet worden.

– PostNL heeft op woensdag 15/7 aangegeven dat er over het ‘eisenpakket’ te praten viel.

– SubcoPartners had donderdag 16/7 moeten onderhandelen en de acties hadden derhalve onderbroken moeten worden.

– De stakende achterban (leden en niet leden) wilden de acties pas onderbreken na minimale punten op papier.

– Wat hierna gebeurt is, is zowel te wijten aan de starre opstelling van PostNL als die van de stakers.

– PostNL wenst niet naar de stakers toe te gaan.

– PostNL wenst niet te onderhandelen met een advocaat aan tafel.

– Stakers gaan uiteindelijk omdat PostNL niet beweegt, naar PostNL hoofdkantoor.

– De staking is pas stopgezet n.a.v. uitspraak van de rechter.

– De rechter heeft in het eerste kort geding al aangegeven dat er verder onderhandeld dient te worden.

– SubcoPartners heeft bij PostNL aangegeven dat de redenen voor de staking onverminderd aanwezig zijn en dat het derhalve alleen afwachten is op een volgende (wilde??) staking.

– SubcoPartners heeft bij PostNL aangegeven dat nog immer de bedrijfsvoering van zowel de staker, de werk willende en die van heel PostNL in gevaar is. 500+ mensen waar nog geen oplossing voor is. We zullen dit gaan bewijzen aan de hand van de “enquête na de staking”.

 

Toekomst

Stakingsrecht verwerven, niet alleen voor deze branche maar ook voor andere branches;

– Gerechtelijk stappenplan.

– Gedegen stakingsplan.

– Deelnemers moeten zich conformeren aan de regels.

– Advocaat en onderhandelaar ‘laten’ toestaan door PostNL

– Gezamenlijk onderhandelen mogelijk proberen te maken, wellicht d.m.v. inkoopcombinatie.

– Indien de deelnemers zich conformeren aan regels, denkt SubcoPartners dat we, wanneer dit nodig mocht blijken, een officiële staking kunnen organiseren, met bijbehorende rechten.

 

3) Te voeren mogelijke rechtszaken, i.o met advocaat

 

*          Het niet nakomen van de afspraken zoals vastgelegd in het akkoord van juni 2014. Wellicht ook het stakingsakkoord van 2013 opnieuw onder de loep. Terugwerkende kracht.

 

**        In beroep tegen veroordeling Celil Oren. Dit mede omdat PostNL hier nu gebruik van maakt om mensen te intimideren, dat zij geen recht op staken hebben.

 

***      Stakingsrecht verwerven.

 

****    Onrechtmatig verkregen winsten PostNL ten koste van ons. Terugwerkende kracht.

 

 

 

4) Fondsenwerving

 

In tegenstelling tot wat er door vele leden gedacht wordt, is de vereniging SubcoPartners geen vetpot. De dagelijks bestuurder verdient minder dan een subcontractor en de overige bestuursleden en vrijwilligers krijgen hooguit een kilometer vergoeding en daar zien zij meestal ook nog vanaf. Er zijn sowieso elke maand vaste kosten zoals kantoorruimte of zaalhuur, maar nu ook nog advocaatkosten.

 

Huidige juridische bijstandskosten zijn al opgelopen tot € 2287,50 + € 1782,39 en is ondertussen opgelopen.

 

Er hebben al een groot aantal mensen aangegeven 2 fondsen te willen beheren/optuigen voor de vereniging. A. is ondertussen opgericht. B. is nog alleen een plan.

 

 1. Bijdrage Rechtzaken.

Om de bijdragen voor de Rechtszaken te kunnen berekenen hebben we offertes opgevraagd bij de advocaten.

Vrijwillige bijdragen kunnen gestort worden op IBAN nummer: NL75INGB0006973552 t.a.v. “Stichting ZZP-ers in Nood” met als referentie “Jouw bedrijfsnaam”.

Graag horen wij ook wie zich opgeeft als ‘controleur’ die dit oppakt samen met de Penningmeester van de Stichting ZZP-ers in Nood.

 

 1. Bijdrage Sociaal Fonds van de werkenden voor de ‘Stakers’.

We hebben in de stakingsweek diverse opmerkingen gekregen van niet- stakers, dat zij ook graag mee zouden willen doen. Maar dat zij vanwege angst of hun financiële situatie niet mee kónden doen. Deze mensen stelden voor een sociaal fonds te beginnen, van waaruit niet-stakers een bijdrage kunnen geven aan de stakers.

 

 

5) Verwerven Legale Stakingsrecht

 

PostNL beweegt niet omdat ze dat willen – PostNL beweegt omdat ze moeten.

SubcoPartners heeft PostNL al miljoenen gekost. Ons belangrijkste wapen is “de kracht van de solidariteit” zo nodig zelfs d.m.v. stakingsdreiging, bij tariefverlagingen, bij contract afnames. Het legaal terugwinnen van ons stakingsrecht is geen wens maar een must, niet voor SubcoPartners maar voor jullie, de Subcontractors, opdat jullie lekker kunnen slapen.

 

Zie ook punten 2 & 3.

 

 

6) De problemen naar de toekomst

 

Wij schatten dat er nog altijd 500+ mensen kampen met de NIWO problematiek. We gaan dit inventariseren aan de hand van de enquête na de staking.

 

Werken volgens de NIWO betekent o.a. ook werken volgens de BGV-cao. Dit betekent dat je of je vervanging in loondienst moet hebben of je vervanging moet een eigen Bus met een eigen Euro-vergunning hebben. Alleen personeel in loondienst kan gebruik maken van jouw Eurovergunning en jouw bus.

Ben je uiteindelijk toch in stat om op de een of andere manier een Eurovergunning te regelen volgt nog een probleem, dit was eigenlijk de eerste vereiste voordat je startte met de NIWO opleiding; Je kredietwaardigheid, voor je eerste bus € 9000 voor elke volgende bus € 5000.

 

Dan nog de belastingstatus van de ZZP-er. Heel aannemelijk is dat als je personeel hebt, een L01 nummer van de Belastingdienst, dat dit is opgelost. Heb je volgend jaar ook maar 1 opdrachtgever, ben je dan nog ondernemer?

 

Ga je in loondienst? Of bij PostNL of bij ZMP-er? Wat gebeurt er dan? Je bedrijf wordt stopgezet, je omzetbelastingaanslagen, IB aanslagen, je VOR (voorziening oudedags reserve), je bus. Je hele status verandert, wat gebeurt er dan met jou? Ga je persoonlijk failliet?

 

 

7) Stappenplan tot nu toe (verleden)

 

Sinds het akkoord van juni 2014, waaruit zou moeten komen dat een snelle chauffeur een werkpakket van 45 (norm)uur in 40 werkelijke uren zou moeten kunnen doen. Zit SubcoPartners in de controle modus;

 

Niet nagekomen afspraken:

Uit akkoord 6 juni 2014:

 1. Nog steeds zit niet iedereen met 45 norm-uur op minimaal 1000 euro.
 2. Toeslag 400 euro per jaar voor streamers (of andere invulling) niet ingevoerd.
 3. Toeslag Niwo vergunning a 12,50 per route, niet ingevoerd. Sterker nog; deze wordt nu eenzijdig aangepast in het voordeel van zzp-ers en in nadeel van zmp-ers.
 4. Punt 2 van het akkoord, inzage in tarieven en normen, niet uitgevoerd
 5. Verbeteraanpak ( punt 4 akkoord) SP is niet betrokken geweest, uitrol na proef is nog steeds niet verder gekomen dan Hengelo, hierdoor ook geen uitrol nieuwe routeplanning en tarievenmodel.
 6. Aangezien geen uitrol verbeteraanpak kon er ook geen beroep gedaan worden op de 125% regeling (punt 5 akkoord)
 7. Toeslag ZMP, je moet van goede huize komen om deze te krijgen, navragen hierover blijven altijd bij iemand hangen. Maandag- en avondroutes krijgen de toeslag niet.
 8. Tot op heden zijn er geen afspraken gemaakt over overmacht situaties (punt 12 akkoord) Sterker nog, mensen worden er nog steeds op afgerekend als zo’n situatie zich voordoet.

 

Aanvulling op punt 4: Er is een aanzet gemaakt om de normen te onderzoeken, voornamelijk om de verschillen in norm tussen vaste medewerkers en subcontractors aan te tonen. (waarvan directie zegt dat er geen verschil is en alle routes op een zelfde wijze worden genormeerd). Op het moment dat Postnl door SP opgevraagde dagrapporten moest opleveren werd dit geweigerd met een drogreden. Uit andere betrouwbare bronnen (diverse vestigingsmanagers en een directeur Postnl blijkt dat vaste medewerkers op een target van 16-17 stops per uur zitten terwijl subcontractors worden afgerekend op 22-26 stops per uur.

 

Akkoord 2014 is gesloten en bekrachtigd op basis van wederzijds vertrouwen met de intentie dit uit te voeren in de “geest” van het akkoord, niet volgens de letter, hierop heeft Jeroen Veldstra, SubcoPartners de hand geschud…..

Overige niet nagekomen afspraken:

 1. Nog altijd (onverklaarbare) fouten in activiteiten rapporten (de basis vd factuur)
 2. Nog altijd geen menselijke routes
 3. Evaluatie klachtenbeleid heeft niet plaatsgevonden
 4. Invoer Payrolling toeslag
 5. Nieuwe producten worden zonder overleg ingevoerd
 6. Inkoopgesprekken die niet soepel verlopen worden door inkoper afgeschoven op SP
 7. Afspraken over wachttijd vergoeding bij laden worden slecht of niet nagekomen. Zelfs getraineerd door bv de band heel langzaam te laten lopen en alvast een enkel pakket op te voeren zodat er “officieel” geen sprake meer is van wachttijd.
 8. Jeroen Veldstra heeft in januari 2015 verklaard dat opgave van totaalgewicht van een route binnen een aantal weken met de aantallen en volumes zou worden gecommuniceerd. Wij weten dat dit mogelijk is maar dat dit bewust niet wordt gedaan.
 9. Indien er bij terugkomst wachttijd ontstaat door gebrek aan personeel wordt dit niet vergoed, sterker nog de subcontractors krijgen de schuld: “ moeten jullie maar niet allemaal tegelijk terugkomen”
 10. Nog altijd vinden intimiderende er 2 op 1 gesprekken plaats
 11. Elke subcontractor heeft fors moeten investeren in NLI bussen, blijkbaar geldt dat niet voor iedereen (legale uitzonderingen daargelaten) er worden nog heel veel lengte 2 bussen ingezet. Dit is meten met 2 maten en niet te verkopen aan degenen die wel hebben moeten investeren.
 12. “onbekende” stops in de scanner worden niet vergoed
 13. Uitslag belevingsonderzoek is nog altijd niet gedeeld.

 

Sinds november 2014, sinds dat PostNL aangegeven heeft de NIWO verplicht te gaan stellen per 1-1-2016 heeft SubcoPartners aangedrongen op een Plan B van PostNL.

 

Vraagstukken;

 • De 50-plussers die dit niet kunnen/willen halen.
 • De mensen met een taalachterstand die dit niet kunnen/willen halen.
 • De mensen met schulden, waarvoor het halen van de vergunning niet eens zin heeft.
 • De mensen (ZZP) waar de belastingstatus niet van duidelijk is, zelfs met NIWO.
 • De beloning die niet toereikend is voor NIWO-eisen.

 

 

 

8) Stappenplan naar de toekomst toe

9) Problemen ZZP

10) Problemen loondienst

11) Problemen Sub-Sub

12) Problemen ZMZ

13) Problemen VOF

14) Problemen ZMP

15) Organisatie & Structuur

 

 

Gerelateerde artikelen

Check ook
Close
Back to top button