AlgemeenDepot bezoekenGeen categorieLedenPartner aanbiedingenPers

Bericht aan alle Subcontractors van Nederland

Lees onderstaande aandachtig door. Dit zijn volgens ons de opsommingen van de gebeurtenissen van de vorige week;

12 juli 2015     Zondag; Het FNV/PostNL onderhandelingsresultaat wordt verworpen door de achterban. De achterban wil dus nieuwe onderhandelingen. FNV was op pad gestuurd met het mandaat om voor iedereen een oplossing te bieden, niet alleen voor bepaalde groeperingen.

13 juli 2015     Maandag; PostNL probeert het FNV/PostNL onderhandelingsresultaat er toch doorheen te drukken. Middels mailings en video boodschappen van Directeur Yme Pasma.

14 juli 2015     Dinsdag; Er breekt een wilde staking uit op een aantal depots van PostNL – Kort geding PostNL tegen Dhr. Oren en SubcoPartners omtrent blokkades, deze wordt ingetrokken omdat zowel Dhr. Oren als SubcoPartners zich op die specifieke dag uitspreken tegen blokkades – Rechter geeft aan dat partijen met elkaar in overleg moeten gaan – PostNL geeft aan dit te willen – De stakers geven aan dat er pas overlegd kan worden nadat de minimale eisen zijn toegekend – De stakers geven derhalve aan dat de acties blijven doorgaan – Er wordt wel opgeroepen tot vrijwillige keuzevrijheid tussen diegenen die willen staken en die willen blijven rijden.

15 juli 2015     Woensdag; De wilde staking verdubbeld zich ongeveer – Er vindt verkennend overleg plaats tussen SubcoPartners en PostNL omtrent de door de stakers geformuleerde eisen – PostNL geeft aan dat overal over praten valt – De stakers willen alvorens de staking onderbroken wordt eerst minimaal iets op papier (geen sancties tegen de stakers en veiligheid naar de toekomst toe) – Dit komt niet vanuit PostNL – Dhr. Oren nodigt PostNL Directie uit om ter plekke van een van de actievoerende depots van PostNL, te komen onderhandelen – PostNL stelt voor dit op ‘neutraal’ gebied te doen – Dit is voor de stakers ter plekke niet acceptabel – Deze avond worden door Directeur Gerrit Mastenbroek ‘Ingebrekestellingen’ gestuurd aan alle stakende partijen, dit wordt door de actievoerende partijen gezien als een grove provocatie – SubcoPartners is als vereniging genoodzaakt de mensen in te lichten over de gevaren van deze werkonderbreking of staking – Is het een werkonderbreking kan PostNL volgens contractrecht opzeggen, is het een staking staan de actievoerders in hun recht. Dit is een unieke gebeurtenis want zelfstandigen staken normaal niet, er is geen jurisprudentie.

16 juli 2015      Donderdag; De provocerend opgevatte brieven van Dhr. Mastenbroek zetten of kwaad bloed of de geïntimideerde Subcontractor gaat terug aan het werk – Nog altijd worden op diverse depots actie gevoerd – ‘s middags komen er zo’n 300 man samen – Opnieuw wordt de Directie van PostNL uitgenodigd voor een gesprek op Depot Jarmuiden – de Directie van PostNL weigert dit – Daarop volgend gaan de actievoerders en masse naar het Hoofdkantoor van PostNL Pakketten BeNeLux aan de Siriusdreef in Hoofddorp – Pas toen is de Directie van PostNL overstag gegaan en heeft ingestemd tot een overleg met de actievoeders – Dit gesprek heeft niets opgeleverd – Er is wel afgesproken morgen weer in overleg te treden, maar ook dat de acties ondertussen op een nette manier zouden worden doorgevoerd de volgende dag waarbij ook SubcoPartners zou worden uitgenodigd, een bijzonder detail is dat PostNL opteert dit zonder Voorzitter Maurice Jacobs te doen, om de broze verhoudingen niet te verstoren stemt Dhr. Jacobs hiermee in.

17 juli 2015      Vrijdag; Acties zijn met respect naar elkaar toe – Overleg start om 12.00u en zal uiteindelijk tot rond 21.00u duren – partijen spreken af dat Dhr. Oren een document zal voorleggen aan de achterban die gespannen afwacht – ook spreken partijen af dat PostNL niets zal communiceren richting de Subcontractors – Dit document wordt door PostNL als afspraak bestempeld en door Dhr. Oren en SubcoPartners als voorstel, er staat ook geen handtekening onder van zowel Dhr. Oren als SubcoPartners, partijen zijn ook bereid dit onder ede te verklaren – Ondertussen komt PostNL Directeur alweer met een video boodschap, tegen de afspraken in – Dit zet weer de toon voor het vervolg – Dhr. Oren probeert de achterban het document voor te leggen – Echter de achterban accepteert het voorstel van PostNL niet en zien het voorstel tesamen met het video bericht van Yme Pasma als een pure provocatie – Waarop men advies probeert in te winnen over de vervolgstappen – Er wordt uiteindelijk vanuit de groep geopperd de volgende dag wel te blokkeren, want daar denkt men recht op te hebben aangezien PostNL provoceert.

18 juli 2015      Zaterdag; Er lijkt afgesproken te zijn dat men vreedzaam blokkeert, niet met bussen, maar met een mensenmuur – Op sommige depots gaat dit heel vreedzaam, op andere minder vreedzaam – Als gevolg hiervan weet PostNL op zaterdag toch een kort geding zitting voor elkaar te krijgen, waarin alleen Dhr. Oren wordt gedaagd – Niet ingaand op de zaak, komt hier in ieder geval uit dat de rechter opnieuw verzoekt aan de partijen, PostNL en de actievoerders om aan tafel met elkaar te gaan zitten en rechter vraagt Dhr. Oren voorlopig tot het vonnis, geen oproepen te doen tot acties – Dhr Oren beloofd ook een oproep te doen aan de achterban, om de acties voorlopig op te schorten, totdat het vonnis bekend is.

Gerelateerde artikelen

Check ook
Close
Back to top button