Coöperatie

Verdien direct aan de opdrachten die je krijgt via SubcoPartners, RegioHUB & Onze Bezorger.

Verdien indirect door winstdeling via het resultaat van onze Coöperaties. Doorlopend, zolang de klanten pakjes blijven versturen en opdrachten blijven boeken.

Lid worden MKB;

 Kosten lidmaatschap: € 120,- per bedrijf / per jaar / Ex Btw.

Kosten ledencertificaat aanmaken: € 25, – eenmalig / Ex.Btw.

De eerste betaling van €175,45 (€120+€25+€30,45 Btw) dient u zelf over te maken op het rekeningnummer NL42RABO0109214994 t.n.v. Subco Partners.

De vervolgincasso zal precies 1 jaar later volgen.

              pdf

      Lidmaatschap MKB

maak een scan van uw ingevulde Lidmaatschapsformulier en mail naar: administratie@subcopartners.nl


Leden van oude Vereniging hoeven niet opnieuw lid te worden. Een betaling van €30,25 (€25 + €5,25 Btw) t.b.v. het ledencertificaat op op het rekeningnummer NL42RABO0109214994 t.n.v. Subco Partners. Vermeld bij de betaling; Ledencertificaat en uw Lidmaatschapsnummer. Op de eerstvolgende incasso van het lidmaatschap zal daarna ook Btw gerekend worden, die u natuurlijk weer kunt aftrekken.

    Contactformulier:

    Uw bericht

    Back to top button