all of the in length evolution often is the components involved with who sells the best swiss replica watches.

rolex replica watches placed control in the furniture altar.

only the best materials used to make perfect fake richard mille.
AlgemeenDepot bezoekenGeen categorieLedenPartner aanbiedingenPersUncategorized

Dynalogic en ZZP

In navolging op onze eerdere melding van eind 2015 aan de Directie van Dynalogic, hebben we begin 2017 nogmaals contact gehad met Dynalogic.

We hebben in de eerste maanden van 2017 tot 2 maal toe gesproken met verschillende Directie leden met betrekking tot de inzet van ZZP’ers bij Dynalogic.

Dynalogic stelt niet te werken met ZZP’ers maar met ‘bedrijven’, hoe deze bedrijven hun ritten bemannen is hun zaak.

We hebben Dynalogic gewezen op de WAS (lees hieronder);

 

Wet Aanpak Schijnconstructies

De basis voor de Wet Aanpak Schijnconstructies is gelegd in de afspraken die zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord tussen werkgevers (VNO-NCW) en werknemers (vakbonden) aan de ene kant en het kabinet aan de andere kant. Dit Sociaal Akkoord is in april 2013 afgesloten. In het Sociaal akkoord staat dat de oneerlijke concurrentie tussen bedrijven een belangrijk zorgpunt is. Het doel van de WAS is het bevorderen van betaling van het juiste loon, o.a. door middel van het versterken van de rechtspositie van werknemers waardoor oneerelijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen. De WAS is in 2015 door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen.

Het wetsvoorstel bestaat uit de drie hoofdonderdelen:

1.       Verbetering handhaafbaarheid Wet Minimumloon

Het wordt verplicht het minimumloon giraal uit te betalen. Verrekening met en inhouding van kosten op het minimumloon worden aan banden gelegd. De loonstrook moet aan extra eisen voldoen. De invoering van dit onderdeel van de WAS is enkele keren uitgesteld en wordt per 1 juli 2017 ingevoerd.

2.       Openbaarmaking Inspectiegegevens

De onderzoeksresultaten van de Inspectie SZW in het kader van nalevingstoezicht op de arbeidswetten worden voortaan actief openbaar gemaakt. Dit geldt zowel voor onderzoeken waaruit een boete of maatregel voortvloeit als voor de onderzoeken waarbij wordt geconstateerd dat er geen overtreding is gemaakt. In een beperkt aantal situaties is er een mogelijkheid de openbaarmaking tegen te houden.

3.       Ketenaansprakelijkheid voor het loon

Een werknemer die is onderbetaald kan voortaan niet alleen zijn werkgever hierop aanspreken, maar ook diens opdrachtgever en de opdrachtgevers die hieraan eventueel vooraf gingen. Het gaat hier om een volgtijdelijke aansprakelijkheid. Alleen wanneer een opdrachtgever kan aantonen niet-verwijtbaar te hebben gehandeld ter zake van de onderbetaling kan de aansprakelijkheid worden afgewend.

 

Ketenaansprakelijkheid voor het loon

De kern van de WAS is kentenaansprakelijkheid voor het loon. Een werknemer zal eerst zijn werkgever moeten aanspreken en een loonvordering instellen. Nieuw is dat de opdrachtgever ook direct (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld kan worden. Alleen als de vordering niet kan worden voldaan door de werkgever en diens opdrachtgever kan de werknemer vervolgens hogere schakels in de keten (volgtijdelijk) aanspreken. Dat moet de werknemer dan stapsgewijs van laag naar hoog in de keten doen.

 

Eén schakel hoger in de keten aanspreken kan alleen indien er sprake is van:

  • De werkgever en/of diens opdrachtgever, of een volgende schakel heeft geen bekende woon- of verblijfplaats en kan daardoor niet aangesproken worden.
  • De werkgever en/of diens opdrachtgever, of een volgende schakel is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of in enig buitenlands register voor ondernemingen.
  • De werkgever en/of diens opdrachtgever, of een volgende schakel is failliet verklaard.
  • Na een onherroepelijke uitspraak van de rechter waarin de werkgever en/of diens opdrachtgever is veroordeeld tot voldoening van het loon, kan de werknemer zijn recht op voldoening van het loon jegens de werkgever (of een volgende schakel in de keten) niet effectueren.
  • Indien de rechter heeft bepaald dat een aansprakelijk gestelde opdrachtgever niet kan worden verweten dat het aan de werknemer verschuldigde loon niet is voldaan.

Er is ook een mogelijkheid dat de werknemer direct de hoofdopdrachtgever aansprakelijk kan stellen. Dat kan wanneer:

  1. Er sprake is van ernstige onderbetaling (bijv. indien 3 maanden achtereenvolgens minder dan 50% van het verschuldigde loon is betaald).
  2. Na het verstrijken van 1 jaar nadat een werknemer bij zijn werkgever heeft aangegeven onderbetaald te worden en het verschuldigde loon nog niet is voldaan.

Keurmerk in de wet opgenomen

Wordt een opdrachtgever aansprakelijk gesteld dan is het van belang dat hij kan aantonen niet-verwijtbaar gehandeld te hebben. Alleen dan hoeft een opdrachtgever die aanpsrakelijk is gesteld de loonvordering niet te voldoen. In de WAS is opgenomen dat een opdrachtgever op drie manieren kan aantonen dat hij niet-verwijtbaar heeft gehandeld, namelijk:

  1. Door het opnemen van contractuele bepalingen
  2. Door het instellen van een onderzoek
  3. Door een keurmerk

Het keurmerk is het belangrijkste middel in een totaalpakket van maatregelen (naast bijv. contractuele bepalingen) om niet verwijtbaar gesteld te worden.

 

Ketenaansprakelijk in transport per 1 januari 2017

Bij invoering van de WAS bleek dat er twee overeenkomsten niet in de WAS zijn opgenomen, namelijk de vervoersovereenkomst en de expeditie-overeenkomst. Ketenaansprakelijkheid voor het loon geldt dus nog niet voor transport- en expeditie-activiteiten. De minister heeft direct na publicatie van de WAS aangegeven dit te zullen corrigeren. De verwachting is dat de WAS uiterlijk per 1 januari 2017 is aangepast en dat dan ook de vervoersovereenkomst en de expeditie-overeenkomst in de WAS zijn opgenomen.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Check ook
Close
Back to top button