AlgemeenDepot bezoekenGeen categorieLedenPartner aanbiedingenPersUncategorized

Het risico van de ZZP-er

Dit is specifiek voor degenen die géén personeel in loondienst hebben (gehad):

PostNL stelt in haar brief dat; U gezien wordt, door de gerechtelijke uitspraken, als zelfstandig ondernemers.

Dit is niet zo; U wordt niet gezien als ‘werknemers’ door de meeste Rechters. Dat is heel iets anders: – Er zijn recent (2017) al collega’s die ondanks een modelovereenkomst of VAR door de belastingdienst niet als ondernemer worden gezien – Werkzaamheden vallen dan onder ‘overige werkzaamheden’ – Dit betekent; in ieder geval het terugbetalen (of niet krijgen) van de ondernemersaftrekposten. Wat het betekent voor de BTW onderzoeken we nog.

 

De valkuil die de optie/categorie ‘overige werkzaamheden’ biedt:

 

Cliënt heeft een VAR verklaring en een verlengde VAR ontvangen van de belastingdienst. – Waarom gaat u hieraan voorbij? Of trekt u deze VAR afgifte terug? 
De Belastingdienst maakte tevoren een beoordeling van de bronkwalificatie op basis van de door de ZZP-er op het aanvraagformulier VAR ingevulde gegevens, waaronder een opgave van het aantal opdrachtgevers. Op basis van deze ingevulde gegevens werd een VAR verklaring afgegeven. Indien bij een controle blijkt dat de gegevens die zijn ingevuld niet overeenkomen met de werkelijkheid kan de VAR verklaring worden ingetrokken. Uw cliënt heeft bij de aanvraag aangegeven dat hij 3 opdrachtgevers heeft. Dit is echter niet het geval. Samen met de onderstaande redenen ben ik van mening dat de afgegeven VAR winst uit onderneming achteraf niet juist is.

– Zelfstandigheid;
– Duurzaamheid van de werkzaamheden;
– Omvang van de werkzaamheden;
– Lopen van (ondernemers- en debiteuren)risico;
– Aantal opdrachtgevers;
– Grootte van de bruto-baten;
– Winstverwachting;
– Beschikbare tijd en bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheid wordt gegeven;
– Spraakgebruik.

In 2015 heeft uw cliënt voor 1 opdrachtgever gewerkt. De opdrachtgever betreft PostNL. PostNL geeft zeer gedetailleerde instructies ten aanzien van de uitvoering van het werk zoals de eisen waaraan de bus dient te voldoen, kleding en schoeisel en de wijze waarop de routes gereden dienen te worden, en controleert ook op de naleving hiervan. Uw cliënt mag zich niet structureel laten vervangen en alleen door vooraf door PostNL goedgekeurde vervangers. Uw cliënt werkt alleen voor PostNL en is daardoor, en door de investering die hij heeft moeten doen voor een bus die voldoet aan de eisen van PostNL, in een economisch afhankelijke positie komen te verkeren. Gelet op al deze omstandigheden ontbreekt het zelfstandig ondernemerschap. Ik ben dan ook van mening dat er geen sprake is van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. De opbrengsten van uw cliënt kwalificeren zich als resultaat uit overige werkzaamheden. Dit heeft tot gevolg dat in 2015 geen recht bestaat op de diverse ondernemersaftrekken. Dit zal ik dan ook corrigeren.

Ga na bij uzelf: Heeft u destijds de VAR naar waarheid ingevuld met 1 opdrachtgever? Dat is dus al genoeg voor de belastingdienst om af te wijken.

Belastingdienst stelt dus: U bent economisch afhankelijk van PostNL – dus geen ondernemer.

Belastingdienst stelt dus: Eisen PostNL zijn te zwaar om als ondernemer gezien te worden.

SubcoPartners: Van de belastingdienst win je het nooit – Er is maar 1 partij waar je eventueel je compensatie kunt halen en dat is P………….. – niet makkelijk, wel mogelijk.

Cliënt heeft voor 2017 met dezelfde werkzaamheden een goedgekeurde modelovereenkomst getekend met PostNL. – Hoe verklaart u dit en wat voor consequentie zal dit hebben voor 2017. 
De wetgeving omtrent DBA is niet relevant voor de beoordeling of er sprake is van winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. De wet DBA beoordeelt of er, al dan niet, sprake is van dienstbetrekking. Door middel van de overeenkomst bepalen de zelfstandige en de opdrachtgever samen hoe zij hun arbeidsrelatie invullen: wel of niet als dienstbetrekking. Er wordt middels deze overeenkomst niet bepaald of de inkomsten van de zelfstandige zich kwalificeren als winst of resultaat uit overige werkzaamheden.

Dus de verantwoordelijkheid om als ondernemer gezien te worden ligt volledig bij u zelf.

Het verschil tussen ‘winst uit onderneming’ en ‘overige werkzaamheden’ is bij 1 route al snel €12.000 in het nadeel vd Subcontractor.

Zo’n €10.000 hiervan is wel meegenomen door PostNL in de tariefs-onderhandelingen! (Zie bovenstaande foto).

Zolang je geen definitieve belastingaanslag van een jaar hebt gehad, loop je dus risico dat je nog duizenden Euro’s moet gaan terugbetalen!

Tip: Laat je boekhouder berekenen of je slachtoffer bent van onderbetaling.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Check ook
Close
Back to top button