AlgemeenDepot bezoekenGeen categorieLedenPartner aanbiedingenPers

Over belading en economische delicten

Als je de bedrijfsbus bedrijfsmatig gebruikt, BeroepsGoederenVervoer, zit je in de economische delicten. Je hebt er namelijk economisch voordeel van, ten opzichte van je concurrenten. Jij vervoert namelijk meer dan toegestaan, waardoor je minder vaak zou hoeven te rijden. Deze overtredingen kunnen aardig in de buidel tasten. Je komt er achter door je bus te laten wegen op een, al dan niet geijkte, weegbrug.

Hoogte boetes

De boetes bij te zware belading bij het bedrijfsmatig vervoer van goederen worden uitgedrukt in sanctiepunten en bedragen in euro’s bij overtreding van toegestane maximummassa’s:

categorie overschrijding punten bedrag

1

5 t/m 9%

10

250

2

10 t/m 14%

15

370

3

15 t/m 19%

23

550

4

20 t/m 24%

33

800

5

25 t/m 29%

50

1.200

6

30 t/m 49%

75

1.800

7

vanaf 50%

100

2.500

Marge van afwijking:

Bij een overschrijding van minder dan 5 procent van de toegestane maximummassa of de som der aslasten dan wel bij een overschrijding van minder dan 10 procent van de toegestane aslasten wordt er niet geverbaliseerd. Deze marge wordt enerzijds gehanteerd omdat de massa van de lading tijdens het vervoer kan toenemen als de lading nat wordt. Anderzijds is een marge noodzakelijk, omdat vaak voorafgaand aan het transport niet exact kan worden bepaald of de as(stel)lasten en/of de totale massa voldoen aan de wettelijk eisen.

Per 1 mei 2009 gaat de Wet wegvervoer goederen (WWG) in. Overbelading is vanaf dat moment een economisch delict, waarbij de verlader zich niet kan verschuilen achter de opdrachtgever. Uw verantwoordelijkheid als verlader kunt u ook niet langer uitsluiten door de verantwoordelijkheid contractueel bij de opdrachtgever te leggen. Om alle betrokkenen te wijzen op hun verantwoordelijkheid en de mogelijke gevolgen van overtreding van de wet, adviseert Koninklijke Hibin u de volgende tekst goed zichtbaar bij de balie en in het magazijn op te hangen en om deze tekst op te nemen op uw bonnen.

Wanneer de vervoerder het terrein van de verlader (de afzender van de goederen) beladen verlaat, verklaart de vervoerder dat hij door of namens de verlader juist en volledig geïnformeerd is over de aard, omvang en gewicht van de te vervoeren goederen. Voorts is de vervoerder zodanig in staat geweest het voertuig juist te hebben kunnen beladen of te hebben kunnen laten beladen dat hij de verantwoordelijkheid neemt om de bij het vervoer geldende en toepasselijke beladingvoorschriften juist en volledig na te komen. Indien toch de beladingvoorschriften zijn overtreden zijn alle gevolgen daarvan (onder andere boetes) voor risico van de vervoerder.
Meer informatie over de nieuwe Wet wegvervoer goederen (WWG) vindt u hierOverbelading
—————————————————————–
Wordt u toch verzocht door PostNL om meer dan deze 500 kilo mee te nemen (max. laadgewicht Bus). Vraag de manager van PostNL dit zwart op wit te zetten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button