AlgemeenDepot bezoekenGeen categorieLedenPartner aanbiedingenPers

PostNL onbetrouwbare opdrachtgever

Lees hieronder mee, dat wij als jullie belangenvereniging geen vertrouwen hebben in hun beleid, mailwisselingen van afgelopen week (17)

From: subcontractor@live.nl
To: xxxxxxxx@postnl.nl
Subject: RE: Ingebrekestelling Autobedrijf
Date: Fri, 24 Apr 2015 19:15:44 +0200

Beste Directie PostNL,

Nogmaals, SubcoPartners is geen adviesorganisatie. Wij zijn op zoek naar oplossingen voor onze leden. Zonder oplossingen is een gesprek niet ‘aangenaam’ of ‘constructief’.
PostNL, nu weer onder Autobedrijf, blijft een onbetrouwbare Business partner. Misbruik van een betrouwbare klinkende naam.
Acties als deze hieronder beschreven getuigen van slecht ondernemerschap en opdrachtgeverschap. De marges voor de ondernemers zijn minimaal, zo zegt ook PostNL, maar de risico’s en de inspanning worden ook gedaan door PostNL, zegt PostNL. Mijn vraag: Waar dan? Het risico van de ondernemer wordt nergens meegenomen, niet in zijn opbrengst, maar ook niet bij de overweging tot inkrimpen of herverdelen.
Hoe zal dit aflopen als PostNL in de pakketbranche ook een keer de verkeerde keuzes/overwegingen maakt? Dan ligt de rekening ook daar bij de ondernemers. Dit risico is onverantwoord voor onze ondernemers.
Het ergste is eigenlijk nog dat de huidige Directie dit zelf niet inziet, niet inziet dat ze enigzins fout bezig zijn. Wij zijn overtuigd van de goede bedoelingen van Mevrouw Verhagen, maar ook zij is afhankelijk van degenen die verantwoordelijk zijn voor hun B.V. of afdeling.
MVG SubcoPartners

From: xxxxxxxxxxxxx@postnl.nl
To: subcontractor@live.nl
Subject: RE: Ingebrekestelling Autobedrijf
Date: Wed, 22 Apr 2015 20:43:07 +0000

Beste bestuur van SubcoPartners,

 Met verbazing hebben we jullie mail van 15 april jl. gelezen. Deze mail doet – naar onze mening – geen enkel recht aan het constructieve overleg dat we met elkaar voeren en hoe we uit elkaar zijn gegaan 15 april jl. in Nieuwegein. De intentie van het overleg was dat beide partijen vanuit openheid op zoek zouden gaan naar eventuele verbeteringen. Dat hebben we aan het begin van het gesprek ook zo met elkaar afgesproken. Feedback vanuit SubcoPartners vinden we zinvol en waarderen dit, aan het einde van het gesprek hebben we bovendien de acties met elkaar afgesproken.

 Na het herontwerp wordt Autobedrijf een “parttime” opdrachtgever voor subcontractors (waarbij dat ook nu reeds grotendeels de relatie kenmerkt) en heeft de subcontractor naast de opdrachten voor PostNL volop de gelegenheid om ook voor andere opdrachtgevers diensten te verrichten. Wel zal e.e.a. een impact hebben op de bestaande contractuele relatie met de subcontractors. Tijdens ons gesprek hebben we aangegeven hoe we de subcontractors tijdig en goed informeren en dat we daarin alle zorgvuldigheid betrachten.

 Graag blijven we met u  in gesprek om vragen te beantwoorden en uw feedback te ontvangen over het proces. Het o.a. treffen van verwijten aan het adres van PostNL, een ingebrekestelling, het indienen van een motie van wantrouwen, het hanteren van begrippen als chantage en misleiding en het opvragen van schadestaten lijkt ons niet de constructieve weg om te bewandelen. PostNL betwist het door jullie gestelde stellig en behoudt zich haar rechten en weren voor.

Met vriendelijke groet,

PostNL Pakketten
Siriusdreef 42-60  2132 WT Hoofddorp
Postbus 3090  2130KB Hoofddorp
Nederland
www.postnl.nl

Van: Subco Partners.nl [mailto:subcontractor@live.nl] 
Verzonden: woensdag 15 april 2015 20:25
Aan: xxxxxx@postnl.nl
Onderwerp: Ingebrekestelling Autobedrijf

Geachte PostNL ,

Hierbij stellen wij u in gebreke voor het volgende;

Wij hebben inmiddels een flink aantal subcontractors gesproken en die zeggen allemaal hetzelfde, namelijk:

“Ons is steeds weer verteld dat er voor ons weinig zou veranderen omdat alleen de autobestellingen zouden verdwijnen.”

De autobestellingen zijn de brengritten met bestelauto’s. Alle subcontractors is al vorig jaar meegedeeld dat die ritten volledig zouden gaan verdwijnen dus daar hebben de subs die die ritten reden naartoe kunnen werken en rekening mee kunnen houden.

De subs met klepwagens en bakwagens die voornamelijk rolcontainers wegrijden, de klasse 5 (klepwagens) en klasse 7 (bakwagens) ritten, is volgens ons van gezegd dat er wel gekeken zou worden of er links en rechts nog een klein beetje gesleuteld zou kunnen worden aan de ritten maar er is in de laatste fase steeds gezegd dat de veranderingen maar minimaal zouden zijn en dat de ritten vrijwel ongewijzigd zouden blijven.

Nu zijn de gesprekken gevoerd naar aanleiding van het verdwijnen van de autobestellingen en de gevolgen die dit voor onze ritten gaat hebben en blijkt dat men onze leden al die tijd een dikke worst heeft voorgehouden en heeft voorgelogen. Alle ritten zijn op de schop gegaan en we hebben een aanbod voor een nieuwe samenstelling van volledig nieuwe ritten gekregen. Volgens ons raken bijna alle subs met klasse 5 en klasse 7 ritten meer dan 50 procent van hun uren kwijt. Er zijn subs bij die nieuwe bussen hebben aangeschaft, subs die nieuw personeel hebben ingewerkt en daarvoor extra kosten hebben gemaakt zoals VOG-aanvragen en nieuwe kleding en nu hun fris ingewerkte personeel direct weer de laan uit kunnen sturen.

Dit is geen normaal ondernemers risico meer, dit is pure chantage en misleiding. Bovendien vinden wij dat PostNL Autobedrijf haar eigen bedrijf kapot maakt door deze wijze van handelen. wij willen dan ook een motie van Wantrouwen neerleggen bij de Directie van PostNL Autobedrijf. Reorganisatie kan ook mogelijkheden opleveren – PostNL reorganiseert om te krimpen – niet om nieuwe kansen te pakken. Er worden op dit moment pilots gedraaid om uiteindelijk weer voor aanvulling te kunnen zorgen – Dit te laat – Alle goede mensen zullen tegen die tijd verdwenen zijn – PostNL vernietigd gewoon ‘assets’. Wij vinden dit zeer kwalijk en verwijten dit PostNL.

Wij zullen alle getroffen Subcontractors vragen voor een schade opgave.

MVG SubcoPartners

Gerelateerde artikelen

Check ook
Close
Back to top button