AlgemeenDepot bezoekenGeen categorieLedenPartner aanbiedingenPersUncategorized

Subcontractors laten geld liggen

Destijds heeft u zich vol goede moed ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en vervolgens aangemeld bij de Belastingdienst. U bent gestart als Subcontractor en werkt mogelijk voor PostNL, DPD en/of  voor andere pakketdiensten. Waarschijnlijk heeft u een eenmanszaak, een VOF of een man/vrouw-firma en heeft u te maken met de inkomstenbelasting. Voor u als ondernemer is de aanvraag van een zogenaamde VAR-verklaring wenselijk. Bij de meeste van uw opdrachtgevers is een VAR-verklaring een eis. Allemaal bent u als Subcontractor belastingplichtig voor de BTW. U heeft een BTW-nummer toegewezen gekregen door de Belastingdienst en per maand of kwartaal krijgt u een aanslag.

Neemt u werknemers in dienst, dan bent u ook inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Als u een besloten vennootschap (BV) opricht zult u vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting verschuldigd zijn. De ondernemer wordt hiermee directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zal te maken krijgen met de inkomstenbelasting en een gebruikelijk DGA loon.

 Welke rechtsvormen uw onderneming ook heeft er ontstaat een administratieve verplichting. De boekhouding moet worden bijgehouden. De boekhouding is niet alleen belangrijk voor het doen van de aangifte, maar dient  tevens als bewijs. De meeste van u als Subcontractor hebben een eenmanszaak, een VOF of een man/vrouw-firma. Voor de inkomstenbelasting zijn de bepalingen van de winst uit onderneming op u van toepassing. Indien de Belastingdienst u beschouwt als ondernemer dan heeft u recht op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat hierbij uit een zestal onderdelen:

  1. zelfstandigenaftrek en startersaftrek;
  2. aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (niet direct van toepassing Subcontractor);
  3. meewerkaftrek;
  4. stakingsaftrek;
  5. startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  6. MKB-winstvrijstelling.

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigen-, starters- en meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, moet u voldoen aan het urencriterium. De ondernemer dient meer dan 1.225 uur aan de onderneming te besteden en meer dan 50% van de totale arbeidstijd. Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid moet u voldoen aan het verlaagde urencriterium. 

 De meeste Subcontractors zijn bekend met en maken gebruik van zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Veel minder bekend en toegepast is de meewerkaftrek. Deze aftrekpost is veelvuldig goed toepasbaar bij Subcontractors, maar wordt maar al te vaak onbenut gelaten. Voor de meewerkaftrek komt u in aanmerking als uw partner u heeft geholpen binnen de onderneming. De hoogte van de meewerkaftrek wordt bepaald aan de hand van de winst van de onderneming en het aantal uren dat uw partner in de onderneming heeft gewerkt. In plaats van de meewerkaftrek kunt u uw partner een reële arbeidsbeloning toekennen. Deze beloning kunt u van uw winst aftrekken mits de beloning meer bedraagt dan € 5.000.

Als ondernemer kunt u ook een fiscale oudedagsreserve opbouwen. U kunt deze reserve alleen opbouwen als u aan het urencriterium voldoet en jonger bent dan 65 jaar. Het opbouwen van deze reserve houdt eigenlijk in dat u de belastingbetaling uitstelt. Bij het staken van uw onderneming kunt u de fiscale oudedagsreserve gebruiken om een lijfrente aan te kopen. Tevens zijn er bij het staken/opheffen van de onderneming nog tal van kosten die u in de opvolgende jaren van uw inkomen (de inkomstenbelasting) kunt aftrekken. Om voor de MKB-winstvrijstelling in aanmerking te komen, geldt sinds 2010 het urencriterium niet meer. In 2014 bedraagt de MKB-winstvrijstelling 14% van de winst. U moet de winst wel eerst verminderen met de ondernemersaftrek.

 Naast deze direct toepasbare fiscale mogelijkheden zijn er nog oplossingen te bedenken in de vorm van samenwerking. Hierbij is het belangrijk goede afspraken te maken voor zowel goede als slechte tijden, maar is een volgende stap (groei) van de onderneming misschien eerder mogelijk.

 SubcoPartners: “Heb je vragen van deze aard, stuur ze per mail. Je huidige boekhouder is wellicht makkelijk, maar kost je wellicht ook geld, we missen bij veel boekhouders het kopje advies.”

Artikel geschreven en met dank aan;

Jeroen Segaar

Adminu BV

www.adminu.nl

info@adminu.nl

 

Gerelateerde artikelen

Check ook
Close
Back to top button