AlgemeenDepot bezoekenGeen categorieLedenPartner aanbiedingenPersUncategorized

Update inzake ID controle bij Autobedrijf

27/11  Update ID Controle Autobedrijf:
  • Is de chauffeur al gecontroleerd bij pakketten, hoeft hij niet nog een keer gecontroleerd te worden bij Autobedrijf
  • Controle ID bewijs eerst op de genoemde vestigingen, subs hoeven zich nog niet te melden op een andere vestiging
___________________________________________________
 
24/11 Lees hieronder, we zijn er al mee bezig. We houden u op de hoogte.
____________________________________________________
Geachte meneer of mevrouw Backoffice ?? ,
 
gezien het feit dat u wenst te controleren op identiteit lijkt het mij niet meer dan logisch dat u dat op de vestiging doet (laat doen) waar de chauffeurs werkzaam zijn.
De tijd van het jaar (SKNJ) en de overige werkzaamheden van de chauffeurs laat niet toe dat zij op de door u aangegeven tijdvakken tijd vrij (moeten) maken om zich op een locatie anders dan het op hun eigen depot te legitimeren.
Los van bovenstaande zie ik nergens staan hoe u de reiskosten en uren gaat vergoeden?
 
met vriendelijke groet ,
namens SubcoPartners

____________________________________________________
 

Sent: Wednesday, November 19, 2014 1:19 PM
Subject: Controle Indentiteit Subco Chauffeurs
 

 

  Controle Identiteit Subco Chauffeurs
  in het kader van Wet Arbeid Vreemdelingen

 
 

 

Beste meneer/mevrouw,

Onlangs hebben we de identiteitscontrole van PostNL aangepast om te kunnen voldoen aan belangrijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). 
In dat kader willen we de identiteit controleren van alle chauffeurs die door ondernemers worden ingezet. Aan de hand van de identificatie kan bepaald worden of de chauffeur vrij in Nederland mag werken.

Waarom is het belangrijk om deze gegevens te controleren?
Het controleren van de identiteit is zowel in uw als ons belang. U als ondernemer loopt een groot risico als u werkt met chauffeurs die niet in Nederland mogen werken. U kunt namelijk een boete krijgen van € 12.000,– per illegale werknemer indien u de WAV op dit gebied overtreedt. De Inspectie van het ministerie van SZW voert de controles in het kader van de WAV uit. Daarom wil PostNL graag samen met u de identiteitscontrole goed inrichten en tot een goed einde brengen. Houdt er rekening mee dat u zelf ook de identiteitsbewijzen van uw personeel moet opslaan.

Wat gaan we doen?
Tussen 24 en 28 november 2014 gaan we de identiteitsbewijzen controleren van alle chauffeurs die worden ingezet.

·         Elke chauffeur moet een origineel (dus géén kopie van het) identiteitsbewijs laten zien. Dit is een paspoort, een identiteitskaart of een Nederlandse verblijfsvergunning (dus géén rijbewijs).

·         Indien de chauffeur een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig heeft of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) beschikt, moet PostNL daarnaast van die documenten een kopie bewaren.

·         Kunnen we de identiteit van een chauffeur niet vaststellen, of zijn de benodigde documenten (verblijfsvergunning en eventueel TWV of GVVA) niet beschikbaar? Dan mag de chauffeur niet worden ingezet.

Wat vragen we van u?
Wilt u ervoor zorgen dat uw chauffeurs tussen 24 en 28 november 2014 op één van de in deze  brief genoemde locaties langs komen zodat er een identiteitscontrole kan plaatsvinden? Houdt er rekening mee dat mensen die niet gecontroleerd worden in die week niet mogen worden ingezet, totdat hun identiteit is gecontroleerd.
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u een mail sturen aanidentiteitscontrole.autobedrijf@postnl.nl

 

Gerelateerde artikelen

Check ook
Close
Back to top button