AlgemeenRegiohubSubcontractorUncategorizedZZP

Wegvervoer kan krimp voorkomen met opzet cooperarties

‘Wegvervoer kan krimp voorkomen met opzet coöperaties’

Samenwerkingsverbanden in de vorm van coöperaties, de structuur die ook ten grondslag ligt aan de Rabobank, moeten ervoor zorgen dat zowel kleine als grote wegtransporteurs efficiënter werken en minder leegrijden. Door nauwer samen te werken moet de verwachte dreigende krimp van de wegtransportsector in Nederland een halt worden toegeroepen.

‘Wegvervoer kan krimp voorkomen met opzet coöperaties’

Dit stelt de Rabobank in een maandag verschenen update van de transportsector. De situatie in het wegvervoer is blijkens de analyse van de bank al geruime tijd zorgwekkend te noemen. Door onderlinge concurrentie blijven de vrachttarieven achter bij de kosten. Dit leidt tot slinkende marges. Volgens de laatste berekeningen van RaboResearch krimpt de sector volgend jaar met 0,6 procent.

Kosten van wegtransport stijgen

De helft van de wegvervoerders zag de kosten in het tweede kwartaal van dit jaar stijgen ten opzichte van het kwartaal ervoor, blijkt uit een recente conjunctuurenquête van TLN. Dit komt met name door de duurdere diesel. De vrachttarieven zijn daarentegen in de meeste gevallen onveranderd gebleven.

‘Inzetten op minder leegrijden’

Om het hoofd boven water te houden moeten volgens de Rabobank vervoerders zich veel meer richten op een efficiënter werkproces en daarvoor meer samenwerken, vooral ook omdat de verduurzamingsambities van de sector niet in lijn zijn bij de op dit moment beschikbare mogelijkheden zoals elektrisch transport en de beschikbaarheid van alternatieve (transitie)brandstoffen. Dat kan al op korte termijn effect hebben, waarbij de bank zich baseert op bevindingen van internationale wetenschappers. Door autoritten gezamenlijk te organiseren, kan de belading van vrachtwagens verbeteren en wordt er minder vaak ‘leeg gereden’. De kosten gaan dan omlaag, de milieudruk neemt af en het schaarse personeel kan beter worden ingezet.

Coöperatie zorgt voor minder transportbewegingen

De onderzoekers halen in dat kader de opzet aan van regionale coöperaties waar grote en kleine wegvervoerders aan deelnemen. Overheden kunnen in deze samenwerkingsverbanden volgens de Rabobank ook een rol in spelen door bijvoorbeeld subsidies te verstrekken, garantstellingen af te geven en als onafhankelijke partij toe te zien op het eerlijk delen van de winsten. Het voordeel voor overheden is dat de coöperaties de efficiëntie verhogen waardoor er ook minder leeg wordt gereden. Zo wordt ook het aantal transportbewegingen verminderd.

Investeren in dure transportsoftware

Een regionale coöperatie moet ook leiden tot kennisdeling en verhoogt zo het algehele kennisniveau van de deelnemende partijen. Tot slot biedt deze vorm van samenwerking ook de mogelijkheid om te investeren in betere en dure transportsoftware omdat de kosten dan gedeeld kunnen worden.

Prikkel voor supply chain optimalisatie

De researchers van de Rabobank stellen verder dat de Nederlandse en overige Europese overheden ook hun rol moeten pakken. Want zolang transport zo goedkoop blijft, is er voor veel wegvervoerders onvoldoende prikkel om supply chains te optimaliseren. Ondanks veel grote woorden zijn volgens de bank de meeste bedrijven nog altijd niet bereid of in staat om hogere prijzen te betalen voor groenere en efficiëntere supply chains. Daarnaast hebben de lage transportkosten bepaalde soorten van (arbitrage)handel mogelijk gemaakt die niet mogelijk zouden zijn geweest als de milieukosten beter doorberekend waren.

‘Coöperatiemodel heeft realiteitsgehalte’

In een reactie in het Financieele Dagblad (FD) zegt Jan Boeve, directeur van TLN, dat het coöperatie-idee een ‘zekere realiteitsgehalte’ heeft.  “Diverse bedrijven in de sector kijken momenteel naar het coöperatiemodel. Ik kan daarover niet explicieter zijn omdat het concurrentiegevoelig is.”

‘Samenwerking bevordert efficiency’

Ook stelt Boeve in het FD dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie. “Ondernemers deinzen terug als zij hun identiteit moeten opgeven of niets meer te zeggen hebben over de rittenplanning. Rationeel bekeken zeg ik: We moeten vanaf morgen gaan samenwerken. De noodzaak is duidelijk, het bevordert de efficiency. Maar het valt of staat met vertrouwen.”

Panteia: ‘extra loonkostenstijging in 2020’

Naast een oplopende dieselprijs hebben wegvervoerders op dit moment ook te maken met hoge loonkosten. Onderzoeksbureau Panteia berekende eerder deze maand dat de loonkosten van chauffeurs dit jaar met gemiddeld 6,7 procent is toegenomen. Panteia verwacht verder dat de krapte op de arbeidsmarkt in 2020 blijft bestaan. Dit kan net als dit jaar mogelijk leiden tot een extra loonkostenstijging als gevolg van inhuur uitzendkrachten, hoger personeelsverloop, betaling van extra vergoedingen en inwerken van nieuw personeel.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button